۷۳۰۵
۳۲

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۳۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

برنامه هفته 25  الی 29  بهمن ماه-ششم1
برنامه هفته 4  الی 8  بهمن ماه-ششم1
قورباغه قورباغه است
برنامه روز دوشنبه-10 آذر ماه-ششم1
برنامه صبحگاه هفته 8 تا 12 آذر- پایه ششم
برنامه روز دوشنبه 26 آبان- ششم1
برنامه روز  شنبه 24 آبان- ششم1
تلاوت قرآن-درس سوم-جلسه سوم-پایه ششم

...