۶۹۲۵
۶۲

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۰۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آزمون جامع پایه ششم- شماره 4
برنامه هفته 2  الی 6  اسفند ماه-ششم2
برنامه روز شنبه 6 دی ماه- ششم2
سرود-ولادت حضرت زینب
کلیپ نرمش صبحگاهی
برنامه روز  شنبه 17 آبان- ششم2
فایل های ورد ارسالی دخترهای ششم کندو
هنر ششم- کلیپ آموزش گلدوزی
برنامه روز چهار شنبه 7 آبان- ششم2
برنامه روز دوشنبه-۵ آبان ماه-ششم۲
شربت گل پنیرک
آزمایش کاغذ پی اچ
ویژگی های فلزات

...