۷۳۵۶
۱۴۰

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۱۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

برنامه هفته اول ماه اسفند _ پنجم
نگارش درس یازدهم_ فارسی پنجم
برنامه هفتگی ۱۱ الی ۱۵ دی ماه _ پنجم
اطلاعیه تکلیف ریاضی 8 دی ماه
تکالیف موردنیاز غرفه های دوشنبه-چهارم کندو
تکالیف مورد نیاز روز چهارشنبه- چهارم کندو
برنامه روز سه شنبه19 اسفندماه-چهارم کندو
برنامه روز سه شنبه 18آذرماه - چهارم کندو
برنامه روز یکشنبه16آذر ماه - چهارم
برنامه روز چهارشنبه12 آذرماه -چهارم کندو
برنامه روز سه شنبه 11 آذرماه - چهارم کندو
برنامه شنبه 8 آذر - چهارم کندو
برنامه روز سه شنبه۴ اذرماه - چهارم کندو
برنامه دوشنبه ۱۹ آبان - چهارم کندو
میلاد پیامبر مهربانی ها

...