۸۹۷۸
۱۲۳

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۷۶۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

برنامه 24 تا 28 مهرماه گروه ششم1
برنامه کلاس پنجم روز یکشنبه 17 اسفند ماه
برنامه کلاس پنجم روز دوشنبه 11 اسفند ماه
برنامه کلاس پنجم روز دوشنبه 4 اسفند ماه
برنامه کلاس پنجم روز سه شنبه 14 بهمن ماه
آموزش نقاشی توسط زهرا خانم عمادی
برنامه کلاس پنجم روز سه شنبه 7 بهمن ماه
برنامه کلاس پنجم روز یکشنبه 5 بهمن ماه
برنامه کلاس پنجم روز شنبه 4 بهمن ماه
برنامه کلاس پنجم روز سه شنبه 30 دی ماه
برنامه کلاس پنجم روز دوشنبه 29 دی ماه
برنامه کلاس پنجم روز چهارشنبه 23 دی ماه
برنامه کلاس پنجم روز شنبه 20 دی ماه
برنامه کلاس پنجم روز چهارشنبه 17 دی ماه
برنامه کلاس پنجم روز یکشنبه 14 دی ماه
برنامه کلاس پنجم روز شنبه 6 دی ماه
برنامه کلاس پنجم روز سه شنبه 2 دی ماه
برنامه کلاس پنجم روز یکشنبه 30 آذر ماه
برنامه کلاس پنجم روز شنبه 29 آذر ماه
برنامه کلاس پنجم روز یکشنبه 23 آذر ماه

...