۷۶۳۸۳
۳۸۴

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۵۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۹۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۱۹ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۷ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.
...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

اطلاعیه فوق برنامه (هنر گلدوزی)
روش تهیه کوکی
چهارمی ها عددمخلوط رو به خونه هاشون اوردند😉😍
برنامه روز یکشنبه 13 مهرماه

...