۷۵۵۸۲
۷۵۳

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۶۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵۸ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۳۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۹ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۸ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

ریاضی
آیت الکرسی
برنامه روز دوشنبه 3 آذرماه - چهارم کندو
کارگاه تربیتی
صبحگاه هفته 1 آذرماه الی9 آذرماه
کلیپ یادگاری کندو دوره اول(ارسالی از طرف نورا)
غرفه ی شادی (دختران پنجم کندو)

...