۱۷۰۰۳
۱۱۰

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۴۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۴ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

درس 12
برنامه کلاس پنجم روز شنبه 11 اردیبهشت ماه
هماهنگی ارائه درس 10/ گروه A2
برنامه کلاس پنجم روز شنبه 14 فروردین ماه
هماهنگی ارائه ی گروهی درس هفت پژوهش(گروه D دو)
هماهنگی ارائه ی گروهی درس هفت پژوهش(گروه D یک)
فوق برنامه (هنر گلدوزی)- جلسه دوم تمرین انواع دوخت
فوق برنامه (هنر گلدوزی)- جلسه اول دوخت برگ
اکران اختصاصی تدریس معلمان کوچک- قسمت دوم
اطلاعیه فوق برنامه (هنر گلدوزی)
اکران اختصاصی تدریس معلمان کوچک (درس 4 پژوهش)
غرفه شادی
درس چهارم پژوهش (برگی از تاریخ زمین)
برنامه ی روز چهاردهم آبان (چهارشنبه)
ریزبرنامه غرفه ی شادی

...